حال که به حول قوه الهی سایت شرکت تعاونی مسکن دانشگاه افتتاح گردیده است، از کلیه اعضای محترم درخواست می شود اخبار مربوط به پروژه 107 واحدی الهیه (غدیر) را از طریق سایت دنبال نمایید . در ضمن دفتر شرکت تعاونی در محل دانشکده فنی و مهندسی جنب بانک ملی جهت پاسخگویی به شما عزیزان باز می باشد .

ضمناً قرارداد فی مابین اعضا و هیات مدیره  روی سایت قابل رویت می باشد و اعضا می توانند فرم را از سایت و یا دفتر تعاونی تهیه و پس از امضا به دفتر تعاونی تحویل دهند .

اعضای محترم پروژه در صورت هر گونه سوالی با شماره تلفن 35248244 دفتر پروژه ،تماس حاصل فرمایند.

 با احترام - هیات مدیره