اطلاعیه

بسمه تعالی

اعضاء محترم تعاونی مسکن دانشگاه ازاد

با سلام و احترام

با توجه به روند انجام تحویل موقت از پیمانکار پروژه (شرکت فرا اسکان) با کمال مسرت شروع مابقی فعالیتهای پروژه را به شرح زیر به اطلاع می رساند.

1-   عملیات خاک گچ پروژه شروع شده وانشالله تا نیمه مرداد ماه به اتمام میرسد.

2-   فریم پنجره ها ساخته شده است و همزمان با اجرای نما نصب خواهد شد.

3-   مناقصه اجرای نما برگزار شده و عملیات اجرایی ان از نیمه مرداد شروع خواهد شد.

4-   اسناد مناقصه اجرای تاسیسات در بخش تاسیسات مکانیکی شامل فاضلاب ،ابرسانی و سیستم گرمایش تهیه شده و در حال برگزاری مناقصه است ( اجرای نمونه اولیه در دستور کار قرار گرفته است).

5-   برنامه زمان بندی پروژه از نظر اجرا تا پایان سال جاری تهیه شده است و در صورت تامین اعتبار مالی به امید حق تعالی قابل انجام است.

6-   با توجه به تغییرات انجام شده در کادر اجرایی و هیات رییسه هیات مدیره وانجام تشریفات اداری ان متاسفانه برگزاری مجمع عمومی با تاخیر مواجه شد لذا مقرر گردید میزان و نحوه پرداختی اعضاء در مجمع عمومی به اطلاع کلیه اعضاء محترم رسانده شود ، لیکن با توجه به شروع سرعتی کار و روزهای طلایی اجرای کار لازمست اعضای محترم نسبت به ارایه دو فقره چک هرکدام به مبلغ 30000000 ریال به تاریخ 94/5/25 و 94/6/25 اقدام نمایند.

 

                                                                         با احترام هیات مدیره تعاونی مسکن